כמה מילים ממי שזכיתי ללוות לאורך השנים

כמה מילים ממי שזכיתי ללוות לאורך השנים