המלצות – תהליכי ליווי אישי, הכוונה, כלים ניהוליים ותפקודיים והעצמה לבעלי ADD/ADHD.

המלצות – תהליכי ליווי אישי, הכוונה, כלים ניהוליים ותפקודיים והעצמה לבעלי ADD/ADHD.